Om Opera Hedeland

Opera Hedeland er Danmarks største permanente udendørsscene og danner hvert år ramme om store operaoplevelser. Opsætningerne skabes specielt til teatrets beliggenhed i det smukke vilde hedelandskab.

Adressen er Tranemosevej 8, Hedehusene.

Store forhold

Til de store operaproduktioner anvendes den 800 m2 store cirkelformede scene som spilleplads. Tilskuerkapaciteten i teatret er ca. 3.000 gæster.

Succes på flere niveauer

Opera Hedeland har specialiseret sig i at præsentere operaens bedst kendte værker på internationalt niveau. Siden har stedet 2002 dannet rammen om betydelige kunstneriske successer og publikumsmagneter og opbygget en trofast tilskuerskare. Opera Hedeland har tillige succes med at tiltrække gæster, der ikke tidligere har oplevet opera.

Historie

Hedelands Amfiteater har siden 1996 dannet ramme om store kunstneriske oplevelser og produktioner, der inddrager teatrets unikke beliggenhed.

Nordens Verona
Den tidligere direktør for I/S Hedeland, landskabsarkitekten Erik Juhl, fik i starten af 1990’erne idéen til etableringen af et udendørs teater i Hedeland. I 1996 var amfiteatret en realitet, inspireret af det græske amfiteaters form og volumen, kombineret med nordiske traditioner i form af områdets eksisterende materialer: Grus, sten og græs. Stedet blev navngivet Arena di Hedeland eller Nordens Verona.

Verdi åbnede
Teatrets åbningsbegivenhed i 1996 var en opførelse af Verdi´s ”Requiem”, dirigeret af maestro Zubin Mehta, i forbindelse med København-kulturbyåret 1996. Efterfølgende har der frem til år 2000 været gæstespil fra bl.a. Malmö Opera og La Fenice operaen i Venedig.

Nyt navn i 2009
Egnsteatret Teater Hedeland blev oprettet i 2001 med det formål at præsentere store operaer af høj kunstnerisk kvalitet på Hedeland Amfiteater. I 2002 havde vi den første opsætning med Verdi´s ”Rigoletto” i et gæstespil fra Savonlinna Opera i Finland. I 2009 skiftede Teater Hedeland navn til Opera Hedeland for at understrege sammenhængen mellem navn og kunstneriske indhold.

Ros og anerkendelse
I 2007 blev Lars Rudolfsons iscenesættelse af Bizet´s “Carmen” af Berlingske placeret som en af årets top-5 oplevelser. Rudolfsons iscenesættelse af Mozarts “Don Giovanni” fra 2012 blev Reumert-nomineret som årets opera. Instruktør Tobias Theorells iscenesættelse af Puccinis “Madama Butterfly” i 2013 blev ligeledes nomineret som årets opera. 2016-produktionen af Bellini´s ”La Sonnambula” (Søvngængersken) blev af netmediet Copenhagen Culture udråbt som Årets opera 2016.

Medierne fremhæver år efter år forestillingerne i Opera Hedeland som unikke helhedsoplevelser og opera på højt kunstnerisk niveau.

Organisation og ledelse
Opera Hedeland er en selvejende institution, der får tilskud af Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner.

En politisk følgegruppe bestående af kulturudvalgsformænd fra de tre tilskudsydere følger løbende Opera Hedelands drift med ansvar for godkendelse af budget, årsrapport, operachefens ansættelsesvilkår samt af nye bestyrelsesmedlemmer.

Ledelsen varetages af dramaturg Claus Lynge, som siden 1. oktober 2003 været Opera Hedelands kunstneriske og administrative leder.

I bestyrelsen sidder Henrik Dahl (formand), Bjørn Karsholt, Marie-Louise Munter, Ida Strand og Poul Elming.

Opbakning fra kommuner og stat
Opera Hedeland er blevet til på baggrund af et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, Roskilde Kommune, Greve Kommune samt Roskilde Amt og Københavns Amt. Staten overtog i forbindelse med strukturreformen i 2006 de amtslige forpligtelser.

Partnere

Kommuner og stat
Opera Hedeland har status af egnsteater med tre kommunale tilskudsydere: Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner. Hertil ydes tilskud fra Slots- og kulturstyrelsen, der overtog de amtslige tilskud fra Roskilde og Københavns amter i forbindelse med strukturreformen i 2006.

Lokale virksomheder
Hedeland I/S, NCC Råstoffer, Naviair m.fl. har bidraget til udvikling af området og/eller afvikling af forestillingerne.

Fonde
Opera Hedeland er gennem årene blevet støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, Velux Fonden samt Oticon Fonden (orkestergraven, indviet i 2007).

Andre væsentlige fondsbidrag er kommet eller kommer løbende fra Oticon Fonden, Augustinus Fonden, Beckett Fonden, Berlingskes Fond, Bikuben Fonden, Carlsbergs Mindelegat, Det Obelske Familiefond, Drost Fonden, Dronning Margrethe & Prins Henriks Fond, 15. Juni Fonden, Frimodt-Heinike Fonden, Harboe Fonden, Johannes Fogs Fond, Jørgen og Karen Marie Gronemanns Fond, Knud Højgaards Fond, Kong Frederik & Dronning Ingrids Fond, Konsul Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, KODA, Københavns Amts Kulturfond, L. Zeuthens Mindelegat, Lemvigh-Müllers Fond, Nykredits Fond, Oak Foundation Denmark, Simon Spies Fonden, Statens Kunstfond, Tryg Fonden, Tuborg Fondet, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Aase og Ejnar Danielsens Fond.

Frivillige foreninger
En række frivillige foreninger assisterer Opera Hedeland i forbindelse med opførelserne. Herunder Høje Taastrup Musikskoles venner, Gym Team Greve og Greve Atletik.

Årsrapporter

2017

2022

2018

2019

2020

2021

Egnsteateraftale

2021-2024